Значението на професионалното обучение (ПОО) на работното място.

Няма съмнение, че образованието е най-важната инвестиция, която можете да имате за себе си в лична и професионална среда. Всъщност увеличаването на достъпа до качествено образование е от решаващо значение в борбата с икономическото равенство и равенството между половете. Освен това образованието насърчава икономическия растеж, тъй като предоставя умения, които увеличават възможностите за заетост и доходи, както и подобрява цялостното здраве и дълголетие на едно общество.

Склонни сме да мислим за образованието по много линеен начин, посещавайки училище или университет, но в днешно време има много възможности да усвоим нови умения и да сме в крак с новото развитие, да придобием нови знания, които ни помагат да подобрим качеството си на живот.

Мислите, че сте твърде възрастни или не сте убедени, че имате нужда от това? Да видим дали ще промените решението си, след като приключите с четенето на тази статия.

Какво е професионално обучение и образование (ПОО)?

Професионалното обучение и образование е разделено на две групи. Първоначалното професионално обучение и образование (I-VET) обикновено се провежда на второ ниво преди учениците да започнат трудова дейност; провежда се в класната стая. Качеството на този тип образование варира в различните страни и зависи от националните образователни системи и икономика на всяка страна. Вторият тип, известен също като продължаващо професионално обучение и образование (C-VET), определя продължаващите умения и компетенции, които гражданите придобиват след I-VET или в рамките на работната среда. C-VET е по-голямата част от обучението, което се извършва на работното място.

Професионалното образование и обучение е ключов елемент от системите за учене през целия живот, които осигуряват на гражданите знания, умения и компетенции. То дава възможност на хората да се гордеят с работата си и им дава чувство за постижение.

Защо професионалното обучение е важно, особено сега?

Обучението за професионално образование предоставя на учащите се умения, важни за личностното развитие и е ключов елемент от системите за учене през целия живот. Когато придобиете умения и компетенции от знания, не само се чувствате овластени да бъдете активен гражданин, но това може да повиши ефективността на вашата работа и конкурентоспособността на пазара на труда. Продължаващото ПОО е особено важно както за бизнеса, така и за организациите, тъй като може да увеличи ефективността на предприятията, научните изследвания и иновациите и политиката за социална работа. Ето защо имаме много европейски мрежи за ПОО, управлявани от социални партньори като профсъюзи, комитети и съвети.

ПОО е особено важно в настоящата ситуация на пандемията Covid-19, тъй като много работни места и сектори на работа са засегнати. Европейският съюз (ЕС) установи значителни географски разлики в участието относно ПОО, вариращи от 15% до повече от 70%, като разликата най-вероятно се увеличава поради пандемичната криза на работните места. В същото време това е чудесна възможност за бизнеса да се справи с предизвикателствата си, като подготви своите служители или човешки ресурси за новата реалност с нови възможности за ПОО.

Всички организации трябва да поставят хората на първо място и да им предоставят възможности за професионално обучение през цялата им кариера, особено сега по време на тази пандемична криза.

Защо консорциумът MUC е важен и какво искаме да постигнем?

Средно 60% от работодателите от ЕС с 10 или повече служители са осигурили професионално обучение на своите служители през последните 12 месеца по данни към 2005 г. В България, Гърция, Италия, Латвия и Полша по-малко от 40% от работодателите са го направили. Като консорциум идваме от страните, които предоставят намалени възможности за ПОО на служителите и искаме да променим това. Ние се грижим за професионалното обучение на работещите в общинските градски територии (MUCs), искаме те да видят тяхната стойност и да се чувстват овластени да се предпазят от високите рискове на работната си среда. Нашият курс ще се основава на нуждите и предизвикателствата, с които се сблъскват, което ще разберем от ангажирането им с тях по време на нашата изследователска фаза. Надяваме се, че подходът на този проект може да бъде използван от други организации за разработване на подходящи възможности за ПОО за своите служители.

Нека всички поставим хората на първо място! Те са нашият най-ценен актив.

Препратки:

  1. https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en

  2. https://www.cedefop.europa.eu/files/5533_en.pdf

  3. https://www.globalcitizen.org/en/content/poverty-education-satistics-facts/

  4. https://www.rwjf.org/en/library/research/2014/04/why-education-matters-to-health.html

  5. https://www.oxfam.org/en/research/power-education-fight-inequality