Bulgarian

Модул 6 Изграждане на осведоменост и комуникационни въпроси

Модул 6 Изграждане на осведоменост и комуникационни въпроси

Цели на обучението Добре дошли в Mодул 6:Този модул предлага необходимите знания и информация за изграждане на осведоменост и комуникация, така че потребителите да могат по-добре да идентифицират рисковете, да

Модул 3 Здравна грамотност и промоция на здравето

Модул 3 Здравна грамотност и промоция на здравето

Цели на обучението След завършване на този модул трябва да можете да: Разберете какво е здравна грамотност Се научете активно да търсите и намирате информация относно вашето здраве от достоверни

Модул 1 Идентифициране на професионалните рискове и заплахите за здравето

Модул 1 Идентифициране на професионалните рискове и заплахите за здравето

Цели на обучението След завършване на този модул трябва да : Бъдете информирани за основните термини, използвани за описване на аспектите, свързани със здравето и безопасността при работа Разбирате разликата