Модул 1 Идентифициране на професионалните рискове и заплахите за здравето

Last updated: юни 21, 2023

Цели на обучението

След завършване на този модул трябва да :

  • Бъдете информирани за основните термини, използвани за описване на аспектите, свързани със здравето и безопасността при работа
  • Разбирате разликата между “риск” и ” опасност”, особено в професионална перспектива
  • Знаете какво означава “заплаха за здравето”
  • Можете да идентифицирате различни видове професионални рискови фактори
  • Сте запознати с някои от професионалните рискове
  • Знаете възможните последици за здравето от излагането на различни рискови фактори
  • Бъдете информирани за основните термини, използвани за описване на последиците за здравето от експозицията на професионални рискови фактори
  • Разбирате разликата между трудова “злополука”, “трудова травма” и “професионално заболяване”
  • Научите за честотата на специфични трудови злополуки, наранявания и заболявания
Enrolled