Модул 3 Здравна грамотност и промоция на здравето

Last updated: юни 21, 2023

Цели на обучението

След завършване на този модул трябва да можете да:

    • Разберете какво е здравна грамотност
    • Се научете активно да търсите и намирате информация относно вашето здраве от достоверни източници
    • Имате възможност да правите здравословни решения и да промените нездравословното поведение
    • Осъзнаете значението на адекватното количество сън, физическа активност, и други здравословни поведения
    • Разбирате значението на здравословната диета във вашето ежедневие

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled