Модул 4 Първа помощ

Last updated: юни 21, 2023

Отказ от отговорност

  • Съдържанието на MUC – Training for Health, като текст, графики, изображения и други материали, са само за информационни цели. Съдържанието НЕ е предназначено да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Моля, потърсете съвет от Вашия лекар за всякакви проблеми, свързани със здравето, които може да имате.
  • По-конкретно, информацията относно първата помощ, включена в този модул, се предоставя само за обща информация и НЕ трябва да се третира като заместител на медицинските съвети на Вашия лекар или като заместител на официалното обучение по първа помощ. Ако желаете официално да се обучавате как да оказвате първа помощ, моля, обърнете се към съответните упълномощени органи във вашата страна.

Цели на обучението

  • Тъй като трудовите злополуки сред работещите в чистотата са чести, възможността да осигурите основна грижа за себе си или някой друг може да предотврати влошаването на ситуацията.
  • В този Модул ще разгледаме подробно какво означава първа помощ и какви са съответните принципи и практики, за които трябва да сме наясно.
  • Ще проучим как да реагираме стъпка по стъпка в различни извънредни ситуации.

Цели

След завършване на този Модул, трябва да можете да:

  • Идентифицирате основните практики за оказване на първа помощ
  • Познавате основните правила и приоритети за предоставяне на първа помощ
  • Знаете какво е кардиопулмонална реанимация (CPR)
  • Бъдете информирани за това как да действате, ако ваш колега припадне, кърви или счупи кост
Enrolled