Модул 5 Психично здраве

Last updated: юни 21, 2023

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 5: Психично здраве

Този модул предлага необходимите знания и информация за психичното здраве, така че потребителите да могат по-добре да идентифицират рисковете, да могат да се грижат за себе си и да търсят подходяща помощ за себе си или за другите. 

Повишаването на осведомеността по въпроса за психичното здраве е особено важно в този контекст. Читателите трябва да могат да слушат и да реагират по-добре за себе си и за другите, да идентифицират по-лесно психичните проблеми, да приемат сериозно проблемите на психичното здраве и да реагират по подходящ начин.

Разглеждат се важни основни аспекти на психичното здраве и знанията се обединяват чрез различни упражнения в рамките на този модул. Освен това потребителите могат да използват линкове, за да проучат допълнително темата по-подробно.

Предвидени  са упражненията за отделните глави, за да ви помогнат да повишите знанията за грижите за себе си и да реагирате превантивно на възникващи симптоми и рискови фактори.

Този модул не трябва да се използва изключително за диагностициране и лечение на всяко състояние. Освен това списъкът на състоянията на психичното здраве, включени в този модул, не е изчерпателен. Ние просто предоставяме ръководство и осведоменост за някои от най-известните условия. Винаги се свързвайте с Вашия лекар и потърсете професионална подкрепа.

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled