Модул 6 Изграждане на осведоменост и комуникационни въпроси

Last updated: юли 7, 2023

Цели на обучението

Добре дошли в Mодул 6:

Този модул предлага необходимите знания и информация за изграждане на осведоменост и комуникация, така че потребителите да могат по-добре да идентифицират рисковете, да се грижат  и да търсят подходяща помощ за себе си или за другите. 

Осъзнаването на опасностите около работата е особено важно в този контекст. Читателите трябва да могат да слушат и да реагират по-добре на себе си и на другите, да идентифицират проблемите по-лесно, да приемат сериозно проблемите на здравето и безопасността и да реагират по подходящ начин..

Разгледани са важни основни аспекти на здравето и безопасността на работното място и знанията се консолидират чрез различни упражнения в рамките на този модул. Освен това потребителите могат да използват линкове за да проучат допълнително и по-подробно темата.

Предвидени са упражнения за отделните глави, които да ви помогнат да засилите грижата за себе си и да реагирате превантивно или подходящо на възникващи ситуации, с които работниците може да се сблъскат, както и на рисковите фактори.

Списъкът на потенциалните рискове, включени в този модул, не е изчерпателен. Ние просто предоставяме ръководство и осведоменост за някои от най-често срещаните проблеми, които този тип работа може да доведе.

Enrolled