Глава 1 Здравна грамотност

Глава 1 Цели на обучението

След като приключите тази глава, трябва да можете да:

  • Дефинирате здравна грамотност и цифрова здравна грамотност
  • Осъзнайте ролята на здравната грамотност в промяната на поведението ви към по-здравословен избор
  • Разбирате значението на здравната грамотност за предотвратяване на заболявания
  • Разбирате значението на здравната грамотност за разбирането на болестите и евентуално за контрол върху обострянето на болестта
  • Бъдете в състояние сами да определите достоверни източници на информация
  • Преценяте информацията, свързана със здравето, въз основа на нейния източник
  • Достигате до достоверни източници на информация