Глава 1 Какво е психично здраве и как изглежда балансът между професионалния и личния живот

Цели

  • Да информира за психичното здраве
  • Да илюстрира методите за справяне
  • Да покаже работата, която е свършена досега по този въпрос
  • Да покаже какво може да се направи по въпроса
  • Да покаже как можем да помогнем