Глава 1 Как да общуваме на работното място?

Цели

  • Да информира
  • Да илюстрира методите за справяне
  • Да покаже примери за добра комуникация
  • Да покаже елементите на ефективната комуникация
  • Да покаже какво може да се направи в институционален мащаб

Но първо... нещо, което трябва да имате предвид…

  • Нека да разгледаме каква е нашата представа за добър колега

За размисъл:

Какво е  вашето мнение за добър колега?