Глава 2 Как изглежда доброто лидерство?

Цели на обучението:

  • Научихме се да общуваме на работното място
  • Научихме се как да преговаряме
  • Въз основа на това знание, как изглежда един добър лидер?
  • Как можем да бъдем лидери на работното си място, без да разтроим някого, вменявайки му отговорности?