Глава 2 Често срещани заболявания сред работещите в общинското почистване

Глава 2 Цели на обучението

След завършване на настоящата глава трябва да можете да:

  • Разпознавате и разбирате възможните последици от нездравословния начин на живот
  • Разграничавате незаразните от заразните болести
  • Разпознавате различни значими заболявания, които могат да бъдат следствие от вашето поведение
  • Разбирате ефекта от начина ви на живот върху психичното ви здраве