Глава 3 Здравословно поведение

Глава 3 Цели на обучението

След завършване на настоящата глава трябва да можете да:

  • Разпознавате ползите от пълноцения сън, почивка, физическа активност и дентална хигиена, свързана с поведението
  • Разбирате ефектите от пушенето, кофеина, и алкохола върху здравето
  • Разбирате значението на правилното приемане на лекарства и ваксинация за здравето
  • Получите съвети и инструменти за да прилагате по-здравословни навици през целия си живот