Глава 3 С кого да разговаряте по въпросите на здравето и безопасността на работното място?

Цели на обучението

  • В тази глава ще научите как да идентифицирате проблемните области. Когато ги идентифицирате, какви са следващите стъпки? Какво правите в тях? В зависимост от това в коя държава се намирате, има различни насоки и стъпки, които можете да предприемете.
  • Не забравяйте, че това не е изчерпателен списък, ние просто предоставяме някои общи насоки, за да можете да следвате някои принципи.