Глава 4 Здравословна диета

Глава 4 Цели на обучението

След като приключите с настоящата глава, трябва да можете да:

  • Назовете различните хранителни групи
  • Разбирате техния ефект върху здравето
  • Ползвате съвети за постигане на здравословна диета
  • Прилагате здравословна чиния в ежедневието си