Заключителен въпрос

  • Сега, след като преминахте през този модул, какво бихте казали, че трябва да бъде добър колега? Промени ли се отговорът ви от началото на модула?