Отказ от отговорност за авторски права

Всички аудио-визуални материали са били достъпни свободно от безплатни онлайн платформи за изображения и/или YouTube и прилагат закони за честна употреба без намерение да нарушават каквито и да било авторски права. Ако смятате, че авторските права са нарушени, моля, свържете се с нас на https://muc-trainingforhealth.eu/ за разрешаване на въпроса за възстановяване на правата по законен път.