Препратки

  • HSE, 2017, Основни съвети за първа помощ на работното място
  • HSE, 2017, Токов удар: Процедури за първа помощ
  • Червен кръст, 2021, CPR стъпки, https://www.redcross.org/take-a-class/cpr/performing-cpr/cpr-steps (последна версия май 2022 г.)
  • Администрация по безопасност и здраве при работа на САЩ (OSHA), 2022, Какви са изискванията на OSHA за комплекти за първа помощ през 2022 г.
  • Администрация по безопасност и здраве при работа на САЩ (OSHA), 2022, Заболявания, свързани с топлината и първа помощ, https://www.osha.gov/heat-exposure/illness-first-aid