Сценарий – случай на извънредна ситуация

Докато почиствате улица, случайно се убождате от използвана игла. Какво ще направите?

Работник в чистотата случайно се убожда от игла на спринцовка, докато изпразва контейнер за боклук.

Сценарий - случай на извънредна ситуация

Ако използвана игла пробие или проникне в кожата ви, от решаващо значение е незабавно да потърсите медицинска помощ, за да намалите риска от инфекция. Докато отивате към вашата служба по трудова медицина, личен лекар или местно отделение за спешна помощ при злополуки, трябва да:

  1. Оставите раната да кърви естествено, за предпочитане, като я държите при възможност под течаща вода.
  2. Измиете раната с много сапун и течаща вода.
  3. Не човъркате раната, докато я миете, и да не я смучете.
  4. Изсушите раната и да нанесете водоустойчив пластир или превръзка върху нея.
  5. Потърсите допълнителна медицинска помощ!