Урок 1 Въведение в практиките за лична хигиена

 • Тъй като е невъзможно да се контролират напълно рисковете и опасностите по време на събирането на отпадъците, от решаващо значение остава да се сведе до минимум рискът от излагане, като се спазват правилата за лична хигиена.
 • В този раздел ще обсъдим рисковете за нас самите и за другите, кагато не прилагаме подходящи хигиенни практики.
 • Ще видим и какво означава лична хигиена, както и съответните принципи и практики, които трябва да помним и следваме.
 • Разбирате какво представляват практиките за лична хигиена
 • Разбирате значението на спазването на правилата за лична хигиена за предотвратяване на заболявания
 • Сте запознати с основните принципи и практики за лична хигиена
 • Бъдете информирани за адекватното почистване на ръцете и тялото
 • Пълен контрол на замърсителите на работното място и физическите опасности по време на събирането на отпадъците е невъзможно да се постигне.
 • Има обаче области, в които целенасочените интервенции могат да сведат до минимум риска от излагане. Една от тях включва практики за лична хигиена
 • Правилните хигиенни практики са необходими, защото те могат да ви предпазят от получаване или разпространение на микроби и инфекциозни заболявания.
 • чрез контакт със замърсени предмети
 • обработка на мръсно оборудване
 • Докосване на други хора
 • Диария, особено гастроентерит
 • Респираторни инфекции, т.е. грип, обикновена настинка
 • Кожни инфекции, причинени от стафилококи
 • Състояния, свързани с червеи, като например червеи в червата
 • Очни инфекции
 • Сърбеж
 • COVID-19 и други инфекциозни заболявания

Ето защо от решаващо значение е да бъдете подходящо обучени за практиките за лична хигиена и винаги да ги следвате преди, по време и след работата си.