Урок 1 Въведение

  • Първа помощ е грижата, предлагана на някой, който е ранен или в безсъзнание, преди да пристигне медицинска помощ за лечението му.
  • Първа помощ има за цел да:
    • Подкрепи някого физически и психологически
    • Лекува някого, за да предотвратите влошаването на положението му
    • Запази живота или да предотврати настъпване на смъртта на някого.

Важно е да се знаят основите процедури при предоставянето на първа помощ, за да може да се помогне в случай на извънредна ситуация.