Урок 1 Въведение

  • Излагането на професионални рискови фактори очевидно може да представлява заплаха за вашето здраве. Заплахата, която може да остане само определено ниво на риск от придобиване на здравен дефицит или при неблагоприятни обстоятелства, може да доведе до реална и видима вреда за вашия организъм.
  • Вероятно има често срещано погрешно схващане, при което злополуките и нараняванията се разбират по подобен начин и хората ги смятат за едно и също нещо. Доколкото има разлика между тези два термина, в следващата тема на този раздел ще намерите точно как те трябва да бъдат разбрани.
  • В допълнение ще научите малко за професионалните заболявания, от които може да страдате в резултат на работата ви в общинското почистване, докато сте изложени на специфични рискови фактори.

Помисли са за това:

Чували ли сте преди този курс за професионални заболявания и трудови злополуки?

Отделете малко време и помислете къде можете да потърсите информация за тях.

Възможно ли е това да е национално законодателство? Официална статистика? Знаете ли къде да търсите официални статистически данни?