Урок 1 Въведение

  • В този раздел ще научите повече за един от методите за минимизиране на професионалния риск.
  • Ще научите за използването на лични предпазни средства (ЛПС) във вашата работа.
  • Успехът на този метод зависи до голяма степен от вашата ангажираност за правилното използване на ЛПС.