Урок 1 Въведение

Според Световната здравна организация (СЗО) здравето е:
състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг”.

Физическо здраве (способност за поддържане на здравето или възстановяване до здравословно състояние след заболяване) е основният фокус на този раздел.

  • Болестите могат да повлияят, променят или дори да нарушат някои от функциите на тялото ви, включително дори след възстановяване.
  • Болестите могат дори да повлияят на вашето психическо и социално благополучие.

Болестите могат да бъдат класифицирани въз основа на начина, по който някой може да ги получи.

Заразни болести

  • Болен човек/животно/растение може да предаде болестта на друг човек
  • Причинени от патоген

Незаразни болести

  • Не се предават между хората
  • Причинени от гени, околна среда, поведение