Урок 1 Въведение

  • Животът на човека е постоянно свързан с изправяне пред различни обстоятелства, които могат да окажат определено влияние върху здравето му.
  • Това въздействие може да бъде положително, неутрално или отрицателно.
  • Това се случва от самото начало на съществуване на човек до края, в ежедневието, в свободното време, в училище и на работното място.
  • Работата е областта на живота, която ще се вземем предвид в този курс.
  • Воденето на активен трудов живот, като икономически активен човек, ви носи специфични ползи (например за финансово подпомагане на вашето домакинство, позволява ви да изпълните амбициите и целите си, има положително въздействие върху менталното ви здраве), но от друга страна неизбежно е свързано с определено ниво на заплаха за вашето здраве.
  • В този модул ще обсъдим какво представляват заплахите за здравето и професионалните рискове и как можете да ги идентифицирате.