Урок 1 Дефиниции

Стигма около психичното здраве

 • Глобално проучване през 2015 г. установи, че 98% от анкетираните смятат, че хората с психични заболявания са неблагоприятно засегнати от стигма и дискриминация. източник: Световно проучване на стигмата на психичните заболявания – PubMed (nih.gov)
 • “Стигма” негативна конотация (значение, което се подразбира), която може да доведе до маргинализиране или не се приема сериозно поради липсата на психично здраве
 • Това води до различни въпроси като колебание на комуникацията около въпроси, срам, вина, липса на превенция, информация и диагноза, както и колебание да се създаде среда, в която хората се чувстват сигурни и добре дошли да говорят.
Основната причина за стигмата:
 • Добавят към дезинформацията, която съществува, включителнои за психичното здраве
 • Докато социалните медии допринасят за повишаване на осведомеността по въпроси, за които всъщност не говорим, те имат и своите недостатъци.
 • “Признаците, че имате определено психично заболяване” не са полезни, нито безпогрешни и има множество доказателства, че самодиагностиката е неточна.
 • Представянето на психичните заболявания, които виждаме във филми, телевизионни предавания, дори жаргонът, който използваме, за да опишем странно или нежелано поведение, не дава точно описание на това как изглеждат психичните проблеми.
 • Виждаме насилствено, неконтролируемо, дори понякога престъпно поведение, което се представя като психично заболяване.
 • В резултат на това се колебаем да споделяме, дори да търсим лечение и да получим диагноза със страх, че ще бъдем определени като “тези хора”.
 • Какво можем да направим? Започнете разговор.
 • Ще се изненадате колко много хора се занимават с едни и същи неща, които правите или имате едни и същи мисли.
  • Попитайте ги как се справят с чувствата си.
  • Попитайте ги как са решили проблемите си.
  • Попитайте ги какво е въздействието на тези чувства върху техния трудов или личен живот.
  • Бъдете отворени с чувствата си. Ако някой ги разбира, той/тя може да ви помогне.
  • Опитайте се да бъдете открити и да изразявате съпричастност, когато слушате нечий проблем. Някой ден може да изпитате същото.

Диагнозираните се увеличават. Това не означава непременно, че има повече хора, които се борят психически сега, ние тепърва започваме да ги диагностицираме!

Графиката в дясно сочи  страни с най- -висок ръст на   диагностицирани хора с депресия в Европейския съюз (всеки 4-ти на 100 човека) , в т.ч.

 • Гърция6.1 – най-висок ръст
 • Нидерландия 4.2 – среден ръст
 • Полша2.8 – най-нисък ръст
 • България спада към страните с най-нисък ръст – 3.6

Значение и важност на психичното здраве

Психичното здраве все още е тема табу в много общества. В резултат на това много хора все още се затрудняват да говорят за проблемите си с психичното здраве и да получат подходяща помощ. Засегнатите често се срамуват или имат фалшив образ на психичното здраве.

Прегарянепознаване на признаците и подпомагане на превенцията

Бърнаут / Прегаряне /– обикновено се свързва с работни места в офис. Вярно ли е това?

 • Прегарянето е реакция на продължителен или хроничен стрес на работното място и се характеризира с три основни измерения: изтощение, цинизъм (по-малко идентификация с работата) и чувство за намалена професионална способност.
 • По-просто казано, губите интерес към работата си, чувствате се сякаш удряте в стена, следвайки продължителен, неадресиран стрес, причинен от нея.
 • Причината, поради която това може да бъде свързано най-вече с работни места в офис, е фактът, че тези хора “вземат в къщи” работа с тях. Физически или психически, те не са в състояние да «изключат», тъй като винаги има друг имейл, на който да отговорят, или продължават да мислят за решения за проекти, които са в ход.
 • Нека обаче разгледаме някои възможни подбудители на прегаряне и да видим дали се прилага работата, която в момента поемате.