Урок 1 Дефиниции

Комуникативни умения:

  • Комуникацията е жизненоважен елемент от ежедневното взаимодействие и формира основата за всяко сътрудничество. Комуникационните умения обаче не са присъщи и очевидни и са формулирани много теории за тяхното развитие.

Някои ключови аспекти на комуникацията, които всички професионалисти трябва да вземат под внимание, са следните:

  • Уважение
  • Сближаване и яснота
  • Добри умения за слушане
  • Съпричастие
  • Самосъзнание
  • Умения за адаптация

Решаване на проблеми

  • Решаването на проблеми основно се определя като процес на работа по детайлите на проблема за да се постигне решение. Това е нещо, което много хора правят на работното си  място всеки ден.
  • Всеки работник може да подобри уменията си за решаване на проблеми чрез различни методи и стратегии. Обучителите могат да се възползват от тях и да ги използват, за да повишат квалификацията на своите обучаеми.