Урок 1 Дефиниции

Какво е психично здраве?

  • Психично здраве: Психичното здраве е “състояние на благополучие, в което индивидът осъзнава собствените си способности, може да се справи с нормалния стрес на живота, може да работи продуктивно и ползотворно и е в състояние да допринесе за своята общност” – Световна Здравна Организация (СЗО)
  • Да бъдеш психически здрав не означава непременно, че се чувстваш щастлив през цялото време и си напълно доволен от живота си.
  • Също така е важно да се отбележи, че психичното здраве е повече от липсата на психични заболявания.
  • Човешкото представяне и психичното здраве вървят ръка за ръка
  • Очевидно лошото психично здраве засяга всички аспекти на живота ни, както и работата.
  • Ето защо психичното здраве трябва да бъде основен приоритет от работодателите навсякъде