Урок 1 Какви са те?

Работодателят има юридическа отговорност за насърчаване на психичното благополучие:

  • Управлението на стреса не е просто морално задължение и добра инвестиция за работодателите, то е правен императив, определен в Рамкова директива 89/391/ЕИО, подкрепен от рамковите споразумения на социалните партньори относно стреса на работното място, тормоза и насилието на работното място.
  • Освен това Европейският пакт за психично здраве и благосъстояние признава променящите се изисквания и нарастващия натиск на работното място и насърчава работодателите да прилагат допълнителни, доброволни мерки за насърчаване на психичното благосъстояние.

Психосоциални рискове – откъде идват?

  • лош дизайн на работата
  • лоша организация и управление
  • лош социален контекст на работа

Те могат да доведат до отрицателни психологически, физически и социални резултати като стрес, свързан с работата, прегаряне или депресия.