Урок 10 Защита на стъпалата и краката

 • Има определени работни среди, в които е необходимо използването на предпазни средства за крака. Някои примери включват например пожарникари или работници, използващи верижни триони.
 • Като цяло, защитните обувки са предназначени за предотвратяване на наранявания в резултат на:
  • контакт с падащи, търкалящи или режещи предмети;
  • проникване през стъпалата или горната част (стъпване върху остри и заострени елементи);
  • антистатични и електрически опасности;
  • контакт с химикали и биологични рискови фактори;
  • излагане на висока или ниска температура;
  • мокри и хлъзгави повърхности.
 • Обувките се произвеждат в различни категории:
  • Обувки за безопасност
  • Защитни обувки
  • Професионални обувки
  • Обувки със специално приложение
 • Те се различават с нивото на защита, дадено на краката на работниците.

Помислете за това:
Каква е вашата защита за ходилата и краката?
Кои опасности и рискове помага да се сведат до минимум?