Урок 2 Вербална и невербална комуникация

Контролен списък за изследване на проблеми

 • Колкото повече се изследва даден проблем, толкова по-лесно ще бъде да се намерят решения. Контролен списък може да насочва работниците при разследването на проблем, следвайки подхода “6 Ws”:

 • Активно слушане
 • Предвиждане на пречките пред изпълнението
 • Оценка на ефективността на интервенциите
 • Брейнсторминг решения
 • Сътрудничество
 • Алтернативни стратегии за намаляване на стреса
 • Намиране на средно положение
 • Гъвкавост при изпробване на нови подходи
 • Фокусирайте се върху решението, а не върху проблема
 • Опростявайте нещата
 • Избройте възможно най-много решения
 • Погледнете от страни. Опитайте се да промените подхода си и да погледнете на нещата по нов начин.
 • Помолете за помощ, когато имате нужда
 • Вземете гледната точка на друг човек (вземете малко психологическа дистанция)
 • Разчитайте на опита и идеите на другите, когато изпитвате напрежение, докато се опитвате да разрешите проблем
 • Използвайте мисловни карти, за да визуализирате проблема

За размисъл:

 • Преминавате през наистина натоварен период на работа. Това предизвиква много допълнителна работа, стрес и конфликти между колегите ви и като цяло неспокойна ситуация. Въз основа на това, което научихте досега, как някой трябва да направи ситуацията по-лесна? Ще се промени ли подходът, ако този човек е ръководител или работник по чистотата (MUC)?