Урок 2 Елементи на добрия лидер

Какво взема предвид вземащият решение?

Ефективното и ефикасно вземане на решения е в основата на успеха за лидери, предприемачи и влиятелни лица.

Процесът на вземане на решения може да бъде сложен и повлиян от много различни фактори като личност, ценности и обществени очаквания.

Ето защо, освен да се научат как да следват 7-те стъпки на вземане на решения, работодателите и служителите трябва да се научат как да поемат отговорност за управлението на процеса на вземане на решения.

Търсенето на принос и мнения на други хора, преди да вземе решение, позволява на вземащия решения да възприеме колективното разсъждение и демократичен подход, което да бъде от полза при работата в екип. Да бъдеш отворен да чуеш гледната точка на всеки е много важно, когато се движиш напред. Независимо от това, вземащият решения трябва да управлява риска да стане зависим от другите, за да взема решения вместо тях. Поради тази причина те трябва да се опитват да поемат водеща роля от време на време и да бъдат уверени в избора си. Това ще им помогне да се чувстват по-комфортно, когато се движат нагоре по стълбата.

Когато става въпрос за важни решения, от решаващо значение е работодателят или служителят да следва подход, основан на данни, което означава да намери възможно най-много информация. Ефективният вземащият решения трябва да отдели известно време, за да организира и разгледа всички влияещи фактори, което от своя страна ще направи много по-лесно за него да предвиди резултата от избора. Ключът тук е да се съсредоточим върху голямата картина и да се тревожим малко по-малко за дреболиите, за да вземем решение въз основа на най-важните факти.

Понякога времето е ценно и работодателят или служителят е призован да вземе решение под натиска на времето, следвайки «подхода на инстикта». Най-добрият начин да се справите с такива ситуации е да се спрете на  решението, което  чувствате за  правилно. Следването на интуицията показва, че имате увереност в себе си. Въпреки това, ако решението има отрицателен резултат, човекът трябва да знае как да забави големите въпроси и да намери нещо, което да подкрепи първоначалните му мисли, независимо дали от колеги или изследвания.

Преди да направи избор, работодателят или служителят трябва методично да премине през плюсовете и минусите като направи съответен списък с тях. По този начин той оценява предимствата на всеки възможен резултат, като същевременно определя приоритетите на решението. Това обаче може да отнеме много време и лицата, вземащи решения, трябва да имат предвид, че плюсовете и минусите също по своята същност са субективни за създателя. Поради тази причина питането на други хора и претеглянето на техните мнения дава нова перспектива и води до по-демократично решение.