Урок 2 Здравна грамотност

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), Лична здравна грамотност се определя като :

степента, в която лицата имат способността да намират, разбират и използват информация и услуги, за да се информират относно свързаните със здравето решения и действия за себе си и за другите;”.

Объркващо ли е?

Нека го разбием на три части!

Сценарий – Чувствате се неразположени

Да кажем, че се чувствате зле, мислите, че може да имате грип и чувствате ниска интензивност, но забележима болка в гърдите. След това си спомняте, че има местен здравен център в близост и търсите в тяхната уеб страница. Вие търсите вашите симптоми на тяхната уеб страница и откривате, че може да страдате от  дихателна болест. Препоръчва  ви се да посетете лекар в местната поликлиника. Какви са вашите възможности? Можете да:

 1. Останете вкъщи, да не приемайте лекарства и оставете  болките да преминат, въпреки че постоянно ще се притеснявате
 2. Посетите или да се обадете на Вашия лекар и да попитате за неговата диагноза и препоръки за по-нататъшни действие.

Очевидно е, че трябва да следвате втория вариант!

Нека сега да разгледаме здравната грамотност чрез следния пример.

 • Първо, успяхте да намерите търсената информация, като посетихте уеб страницата на местен надежден медицинска център или в поликлиника.
 • След това прочетохте уеб страницата и разбрахте информацията за респираторните заболявания.
 • И накрая, имахте възможността да посетите лекар и се надяваме, че сте избрали да действате и да използвате консултантската услуга, предоставена от вашия лекар ли от лекар в поликлиника/болница, или сте позвънили в медицинския център/поликлиника.

Ниската здравна грамотност увеличава риска от:

 1. Сериозно заболяване
 2. Нужда от спешна помощ
 3. Неправилно използване на лекарствата
 4. Лошо здраве при възрастните хора
 5. Неразбиране на болести и състояния
 6. Хоспитализация

Австралийска комисия по безопасност и качество в здравеопазването- www.safetyandquality.gov.au

С адекватна здравна грамотност можете да:

 • Намерите доставчици на здравни услуги
 • Потърсите превантивна здравна помощ и разберете съответните действия, които трябва да бъдат предприети
 • Успеете да преодолеете хронични здравословни състояния
 • Разберете вашето лечение и как да го направлявате
 • Изберете по-здравословни навици (например здравословна диета, достатъчно часове за сън и упражнения)
 • Спестите пари чрез по-добри здравни решения и поведение
 • Съобщите ползите от тези навици на близките си
 • И най-важното от всичко: да анализирате рисковете и ползите от вашето поведение върху вашето здраве

Нека да разгледаме това, което сме научили чрез следното видео.