Урок 2 Отговорни страни

 • Потенциалните опасности не са идентифицирани
 • Няма проактивен подход за предотвратяване на наранявания
 • Няма въведени процедури за докладване на инциденти
 • Не се полагат грижи за спазване на правилата и насоките, свързани с пандемията
 • Ненужно излагане на опасни химикали
 • Необходимата експозиция на тези химикали не е адекватно защитена.
 • Свържете се с вашия ръководител
 • Говорете с колегите си
 • Свържете се директно с работодателя си
 • Дали това е липсата на грижа за индивида?
 • Има ли фундаментални проблеми в управлението?
 • Дали това е нещо, което не може да бъде поправено само с няколко препоръки?
 • Говорихте с ръководството си и получихте само празни обещания?
 • Можете да отнесете нещата към по-висшестоящите институции
 • Комисията по петиции на Европейския парламент
 • Вие имате право (съгласно член 227 ДФЕС) да внесете петиция до Европейския парламент относно прилагането на правото на Съюза. Можете да подадете петицията си по пощата или онлайн чрез уебстраницата на Европейския Парламент. Можете да научите повече за петициите до Европейския парламент на  уебсайта на ЕС за гражданство и свободно движение.
 • Или се свържете с властите на вашата страна