Урок 2 Предупредителни знаци

 • Липса на възнаграждение или признание
 • Чувство на недостатъчно използване или подценяване
 • Извършване на редовна монотонна работа
 • Постоянен хаос, силно напрежение или получаване на лошо планиране и/или делегиране
 • Работа твърде усилено, твърде бързо или твърде дълго
 • Микроуправление – липса на контрол върху собственото натоварване
 • Липса на подкрепа и/или недостатъчна помощ от другите
 • Липса на работни взаимоотношения
 • Твърде много отговорности
 • Желание да бъдете перфекционисти.
 • “Всеки ден е лош ден”
 • Безпомощност – грижата за работата/дома е загуба на енергия
 • Изтощение
 • Чувство на откъсване от себе си (деперсонализация)
 • По-голямата част от деня ви е свързана с изпълнението на умопомрачителни задачи
 • Чувстватете, че нищо не се оценява
 • Нищо не води до никаква промяна
 • Промяна в апетита
 • Често боледуване
 • Главоболие
 • Лоши модели на сън
 • РАЗПОЗНАЙТЕ и РАЗБЕРЕТЕ какво може би виждате
 • РАЗМИШЛЯВАЙТЕ върху професионалния живот – ваш или техен
 • РЕАГИРАЙТЕ на това, което виждате в себе си или в другите
 • ОСЪЗНАЙТЕ източника на прегарянето
 • ОБЪРНЕТЕ внимание на всяко постоянно увреждане
 • РЕСТАРТИРАЙТЕ И ПРЕНАСОЧЕТЕ

Стрес – това изглежда ли познато?

Връзката на психичното здраве с други здравни проблеми

Психичното здраве има много взаимодействия с други области на здравето. Понякога симптомите от различни диагнози са сходни, поради което не е възможно да се постави диагноза директно. Следователно може да има и взаимовръзки с други заболявания. Например, животозастрашаващо заболяване като рак също може да предизвика депресия или тревожно разстройство, което може да бъде причина за стомашни проблеми или болка.

Точно както има връзка между психичните и физическите заболявания, психичните заболявания също могат да се подсилват или да се обуславят взаимно. Например, депресията може да увеличи други фобии или проблеми.

Ако се идентифицирате с тези симптоми, моля, говорете с Вашия лекар.