Урок 2 Рискови фактори

Какво може да повлияе на вашето психично здраве и благополучие?

  • Психичното здраве не е черно и бяло
  • Има толкова много фактори, които играят роля в него
  • Знаейки как изглеждат тези фактори, може да ни помогне да се ориентираме в начина, по който се справяме с нещата.

Източник: Public Health England, (2016),” Mental health of children and young people in England”

  • Няма здраве без психична стабилност

Има добри доказателства, че лошото психично здраве и стрес могат да доведат до увеличаване на редица физически заболявания. Те включват коронарна болест на сърцето, инсулт и диабет. Това може да се случи директно чрез психически стрес, засягащ физиологичната уязвимост, но също така и косвено чрез увеличаване на зависимостта от негативни фактори на начина на живот като тютюнопушене и консумация на алкохол. Това са основни социални проблеми и проблеми на работното място, но също така означават, че са и наложителни бизнес казуси, за които трябва да се действа сега. – Европейска мрежа за промоция на здравето на работното място (ENWHP)