Урок 3 Дигитална здравна грамотност

Основната разлика между общата здравна грамотност и цифровата здравна грамотност е източникът на информацията.

Интернет е:

 • Източник на ценна и полезна информация.
 • Въпреки това, много интернет източници са предубедени и подвеждащи
 • Да знаете кога трябва да търсите онлайн информация, свързана със здравето (търсене) (напр. търсене онлайн в националната система по здравеопазване относно симптомите на заразни болести)
 • Да идентифицирате източниците на информация онлайн, като използвате цифрови умения (намиране) (напр. типови симптоми и респираторни заболявания)
 • Да разберете какво четете (разбиране).
 • Да оцените достоверността на източника (оценка) (одобрена от правителството институция срещу специалист извън здравния сектор).
 • Достъп до надеждни онлайн източници, когато пожелаете
 • Лесен и бърз достъп до много достоверни източници
 • Възможности за по-нататъшно обучение по отношение на здравното поведение и управлението на заболяванията
 • Достъп до цифрови технологии за наблюдение на здравето, като ползване устройства или онлайн инструменти за наблюдение
 • Достъп до онлайн консултация със здравни специалисти
 • Ефективна навигация в приложенията, свързани със здравето
 • Да имате достъп до висококачествени здравни услуги от отдалечени или селски места