Урок 3 Ефективно сътрудничество – преговори

Запознаване с различните етапи на преговорния процес

Какво са преговорите?

 • Преговорите са процес, чрез който двама или повече души (или групи) решават даден проблем или постигат по-добър резултат чрез компромис. Преговорите са начин да се избегнат споровете и да се стигне до споразумение, с което и двете страни се чувстват удовлетворени.
 • Преговорите са процес, който не засяга само бизнес сферата. Независимо дали става въпрос за съгласие чий ред е да мие чиниите или договаряне на увеличение на заплатата, преговорите са инструмент за разрешаване на конфликта.

Етапи на преговорите:

 • Подготовка: Определете целите, които искате да постигнете до края на преговорите
 • Обмен на информация: Преди започване на преговорите следва да се установят “основни правила”, за да се избегнат недоразумения и конфликти. По време на този обмен на информация страните обикновено обменят първоначалните си позиции.
 • Изясняване: Този етап е за обсъждане и обосновка на първоначалните им позиции.
 • Договаряне и решаване на проблеми: Този етап обхваща процеса, при който страните ще дават и вземат, за да преминат към печеливш резултат след положителен курс на действие.
 • Заключение: След като страните се споразумеят за решение, двете страни трябва да си благодарят, тъй като успешните преговори не са само с положително решение, но и такива, които създават и поддържат добри дългосрочни отношения.
 • Изпълнение: Ако е постигнато положително споразумение, на този етап то ще бъде приложено.

Съвети за преговори:

 • Показване на уважение: Преговорите включват и двете страни, демонстрирайте, че наистина се интересувате от печеливша ситуация.
 • Разбиране на другата страна: Бъдете отворени да разпознавате целите и мотивацията на другата страна. Изградете надеждна връзка.
 • Вземете емоциите под внимание: За да участвате в плавни преговори, не затваряйте вратата за емоции. Няма да получите логичен резултат, само защото емоциите са оставени настрана и ще нараните само другите страни. Деактивирайте негативните чувства и стимулирайте положителните емоции.

Винаги помнете:

“ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СА ПОСТОЯННИ ПРЕГОВОРИ И БАЛАНС.” Клеър Бланес
Да можеш да преговаряш е универсално умение. От работата до дома, взаимоотношенията са постоянен процес на даване-вземане: не става въпрос за победа, а за дългосрочни стабилни взаимоотношения.