Урок 3 Как да култивираме среда на добро лидерство

Съвети за вземане на решение

Когато вземате важно решение за компания (или за работното място като цяло), може да е изкушаващо да изберете най-лесния или най-рентабилен начин на действие, дори ако тази опция не е най-добрата от етична гледна точка. Моделът PLUS, набор от въпроси, предназначени да помогнат на работодателите и служителите да вземат решение от етична гледна точка, може да помогне на лицата, вземащи решения, да потвърдят дали правят правилното нещо и да поемат отговорност за него.

Моделът PLUS:

  • P = Политики и процедури (Това решение привежда ли се в съответствие с фирмените политики?)
  • L = Легално/ Правно (Това решение нарушава ли някакви закони или разпоредби?)
  • U = Универсално (Това решение съответствие ли е с основните ценности и фирмената култура? Как това е свързано с нашите организационни ценности?)
  • S = Стандарти на лицето (Отговаря ли на моите стандарти за справедливост и честност?)

Моделът PLUS е особено обективен, защото не се фокусира върху приходите или печалбата, а по-скоро призовава лидерите да предприемат правен и справедлив подход към даден проблем.

Имайте предвид

  • Решенията са двупосочна улица. Трябва да вземете предвид това, което повечето хора искат, но и това, което е най-добро за цялостното представяне.