Урок 3 Статистика

  • Информация за трудови злополуки, наранявания и заболявания се събира от различни национални агенции (например инспекция по труда, осигурителни институции, системи на здравеопазване). Затова споменахме, че различните държави могат да се различават при дефинирането на конкретни термини, защото го правят за вътрешните си цели. Ето защо някои данни могат да бъдат несравними между отделните държави, а някои данни може да са непълни.
  • На европейско ниво, а също и на национално ниво, данните за трудовите злополуки, нараняванията и заболяванията сред работещите в градското почистване са оскъдни. Изглежда, че информацията се събира, като се използва различен подход от този по категоризация по вид заетост (т.е. работа).
  • По отношение на злополуките по време на работа (трудовите злополуки) Евростат предоставя информация, че през 2019 г. в страните от ЕС по-голямата част от злополуките с фатален изход са настъпили в строителната индустрия, следвани от транспорта и съхранението, производството и селското стопанство, горското стопанство и риболова, в които са отчетени около 65% от всички злополуки с фатален изход. В случай на злополуки, които не са с фатален изход, производството, строителството, търговията, ремонтът на превозни средства и здравните и социалните дейности отчитат около 54% от тези злополуки.
  • Комбинирана категория водоснабдителни, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване са отговорни за около 2 % от фаталните и 2 % от нефаталните трудови злополуки.
  • Във Великобритания през 2020/2021 г. са загинали 142 работници, от които 3 са заети в преработвателната промишленост за отпадъци.
  • Когато погледнете най-често срещаните видове наранявания на работното място, през 2019 г. в ЕС в имало три основни групи наранявания, които съставляват около 70% от всички наранявания: рани и повърхностни наранявания, изкълчвания, навяхвания и разтягане, сътресения и вътрешни наранявания.
  • Когато добавим още 10% за фрактура на костите, получаваме над 80% от нараняванията, попадащи в тези четири големи групи.

Инцидентите с подхлъзване и пътуване са "Без смях" - видео