Урок 4 Прилагане на гръдни компресии (CPR)

  • Когато извършвате CPR, вие по същество се опитвате да накарате сърцето и белите дробове на човека да работят отново.
  • Ако вашият колега не диша нормално, трябва да се обадите на линейка, след което да започнете CPR, което е комбинация от компресии на гръдния кош и спасителни вдишвания.

i. Коленичете до човека и поставете дланта на ръката си върху средата на гърдите му. Поставете другата си ръка върху първата. Заключете пръстите си, като се уверите, че не докосват ребрата. Дръжте ръцете си изправени и се наведете над човека. Натиснете силно надолу, на дълбочина около 5-6 см, преди да освободите натиска – позволявайки на гърдите му да се върнат нагоре.

ii. Дръжте носа на човека затворен и отворете устата му. Поемете нормално дъх и поставете устата си около устата му. След това духайте стабилно в устата, докато наблюдавате гърдите да се издигнат. Отстранете устата си от пациента и следете гърдите да паднат. Осигурете втори дъх и незабавно възобновете 30 компресии;

iii. Продължете да с  даване  на 30 компресии на гръдния кош и 2 вдишвания, докато  го поеме квалифициран екип и вашият колега започне да диша нормално.

Актуализираните насоки заради епидемията от COVID-19 съветват ДА НЕ се извършват спасителни вдишвания на пострадали.

По време на пандемията от COVID-19, ако възрастен не реагира и не диша нормално, трябва да:

  • Се обадите за първа помощ / Европейски номер за спешни повиквания 112
  • Поставите кърпа или дреха върху лицето
  • Изпълнете компресии на гърдите до темпото на песента „Да останеш жив“ (Staying Alive). Не правете спасителни вдишвания

CPR - Прости стъпки за спасяване на живот - Анимирано обяснение Видео – Здравен скеч

Как да поставим някого в позиция за възстановяване | НЗС