Урок 5 Достоверни източници

Ето някои достоверни източници

Ето някои достоверни източници

Министерство на здравеопазването

(МЗ на която и да е държава)
За България: https://www.mh.government.bg/bg/

Здрав сърдечен рейтинг

Женско здраве

WebMD проверка на симптомите

Лекарски съюз

(За всяка страна)
За България:  https://blsbg.com/bg/ - Български  Лекарски Съюз