Урок 6 Защита на слуха

  • Излагането на шум може да повлияе на слуха ви. Има закони, които точно определят кога трябва да се използва защитата на слуха, като определят лични граници на експозиция /излагане/ на шум. Както може би си спомняте от модул 1, последиците за здравето в резултат на излагане на шум могат да бъдат от дългосрочен характер или да причинят незабавно увреждане на слуха.
  • Антифони – пластмасови чаши с изолиращи възглавнички, здраво държани от лента за глава.
  • Наушници, монтирани на шлем – същите като по-горе, но вместо лента за глава, наушниците се монтират директно върху шлема.
  • Тапи за уши – това са устройства, носени директно в ухото ви, изработени от различни материали; те могат да бъдат оборудвани с въжета или ленти за задържане; те могат също така да бъдат изработени по поръчка и формовани, за да паснат перфектно на формата на ушите на хората.

  • Следвайте инструкциите на производителя. Винаги трябва да се запознавате с ръководството за експлоатация преди първата употреба и във всеки случай имате съмнения относно правилното използване на конкретна част от оборудването.
  • Правилно монтиране. Важно е правилно да регулирате слушалките или тапите за уши, така че да осигуряват най-доброто прилягане на ушите ви, като ефективно ограничават звука, достигащ до ушите ви. Можете да проверите дали прилягането е правилно, като поставите ръце върху тапи за уши в ушите си и когато звукът се промени, има нещо нередно с прилягането. Освен ако ръководството за потребителя не казва друго, обикновено антифоните не са предназначени да се носят върху шапки или качулки.
  • Проверете за повреди в структурата на защитното устройство, преди да го използвате.
  • Когато сте в шумна среда, трябва да носите защита на слуха през цялото време. Нивото на ефективна защита зависи от действителното време на употреба на ЛПС.
  • Трябва да се спазват препоръките на производителя относно поддръжката и съхранението.