Урок 6 Механични фактори

 • Работниците могат да бъдат изложени на голяма и смесена група фактори, които са доста специфични.
 • Те се наричат “механични фактори”, които са фактори от физическо естество, способни да причинят наранявания или дори смърт.
 • Механичните опасности възникват от взаимодействието между части от човешкото тяло и предмети от работната среда: инструменти, машини, оборудване, материали, използвани в производствения процес и др.
 • Преместване на машини и предмети, които се транспортират
 • Елементи, движещи се по контролиран начин
 • Елементи, движещи се по неконтролиран начин
 • Остри, изпъкнали елементи
 • Падащи елементи
 • Течности под налягане
 • Хлъзгави, неравни повърхности
 • Ограничени пространства (напр. коридори, входове и т.н.)
 • Местоположение на работното място спрямо нивото на земята (напр. работа на височини или в ями)
 • Други, като например живи животни
 • Рязане
 • Смачкване
 • Срязване
 • Пробождане
 • Пробиване
 • Обърканост
 • Изтегляне
 • Улавяне
 • Шофиране в
 • Шофиране над
 • Подхлъзване
 • Падане и т.н.
 • Може да бъдете изложени доста често на механични рискови фактори по време на работата си като работници в  общинското  почистване поради характеристиките на вашата работа: използване на оборудване с движещи се части (например верижни триони), риск от нараняване от предмети, които излизат извън контрол (например парчета дърво или камъни, катапултирани от оборудването, или предмети, които могат да паднат от сгради или преминаващи превозни средства),  работа върху смесени повърхности (напр. неравни или хлъзгави), излагане на остри предмети (например счупено стъкло, остри листове или парчета метал), извършване на работа в близост до пътния трафик (създаваща риск от удар от преминаващо МПС).

Ръчна обработка на товари на работното място

 • Ръчна обработка на товари е всяка от следните дейности, извършвани от един или повече работници: повдигане, задържане, поставяне, бутане, дърпане, носене или преместване на товар.
 • Ръчната обработка на товари може да причини:
  • кумулативни нарушения, дължащи се на постепенно и кумулативно влошаване на опорно-двигателния апарат чрез непрекъснати дейности по повдигане/манипулиране, напр. болки в кръста
  • остра травма като порязвания или фрактури поради злополуки
 • Рискът от нараняване на гърба се увеличава, ако задачата:
  • е твърде изморителна, например извършва се твърде често или за твърде дълго време
  • включва неудобни пози или движения, например приведен и/или усукан торс, вдигнати ръце, огънати китки, прекомерно напрежение да се достигне нещо.
  • включва повтарящи се манипулации
 • Преди да вдигнете товар, трябва да планирате и да се подготвите за задачата.
 • Уверете се, че:Знаете къде отивате
 • районът, в който се движите, е чист от препятствия
 • имате добро сцепление с товара
 • ръцете ви, товарът и местата за хващане не са хлъзгави
 • ако вдигате товар с някой друг, и двамата знаете какво правите преди да започнете

Ръчна обработка на товари на работното място - Да видим пример!

Наблюдавате ли някакви неправилни работни практики?