Урок 6 Счупени кости и гръбначни наранявания

  • Ако подозирате, че има нараняване от счупване на кост или гръбначен стълб, потърсете експертна помощ.
  • НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ човека, освен ако не е в непосредствена опасност.