Урок 7 Защита на очите и лицето

Друга област, която може да бъде изложена на рискови фактори, са лицето и очите. Очите обикновено имат естествени бариери, предпазващи от външни фактори, но в работни условия те може да изглеждат недостатъчни и затова е необходимо да използвате лични предпазни средства, за да защитите тази област на тялото си.

  • По същия начин, както устройствата за защита на слуха могат да се комбинират с каски, протекторите за очи и лице могат също да бъдат част от устройствата за защита на главата (и да се комбинират например с каска) или устройства за дихателна защита.