Урок 7 Наранявания на очите

Всички наранявания на очите имат потенциал да бъдат сериозни.

  • Ако имате нещо в окото си, изплакнете го обилно с чиста вода или стерилна течност от запечатан контейнер, за да отстраните всички частици.
  • Не се опитвайте да изтласкате нещо, заседнало в окото ви.
  • Ако има химикали, промийте окото в продължение на най-малко 10 минути с вода или стерилна течност, като внимателно държите клепачите отворени.
  • Дръжте тампон над нараненото око и отидете в болницата.