Урок 8 Дихателна защита

  • Както е описано в модул 1, въздухът, замърсен с различни вещества, може да представлява определена степен на заплаха за работниците, вдишващи рискови фактори, присъстващи в този въздух. Разнообразието от възможни рискови фактори е голямо, включително прах, мъгла, микроорганизми, химически вещества (газове, пари), радиоактивни материали, влакна и др. Респираторните предпазни средства (RPE) ви пречат да вдишвате тези фактори в тялото си от въздуха на работното място.
  • Има различни видове устройства за дихателна защита, част от които се използват в много специфични среди, в които вие като работници в почистването няма да имате възможност да работите.
  • Респиратори (филтриращо оборудване), които са предназначени за филтриране или почистване на замърсен въздух от работната среда, преди да бъде вдишан от работника.
  • Дихателен апарат (изолиращо оборудване), който доставя дишащ въздух от независим източник на работника.
  • Филтриращи лицеви парчета (маски за многократна употреба или за еднократно ползване). В зависимост от ефективността на филтриране, те са маркирани като FFP1, FFP2 или FFP3. В последните пандемии от COVID-19 бе препоръчано те да се използват като защитни средства от вирусите във въздуха.
  • Половин маска с филтри. Това са формовани устройства, изработени от пластмаса или гума, оборудвани с филтър, през който въздухът преминава към белите дробове на ползвателя. Филтрите са направени за различни частици, газове или пари.
  • Маска за цяло лице с филтри. Подобно на полумаските, но с капак, предпазващ очите, носа, устата и брадичката.
  • Всички устройства за защита на дихателните пътища имат някакъв механизъм за регулиране, който трябва да се използва за правилно прилягане на устройството към формата на тялото (лицето).
  • Правилното използване на този вид устройства включва проверка на устройството срещу всякакви структурни повреди, включително проверка на цялото устройство, ремъци, ленти, филтри, проверка на срока на годност.
  • Персоналът, който трябва да използва RPE, трябва да бъде подходящо обучен от компетентни специалисти за това как да използва и как да се грижи за оборудването.