Η σημασία της κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΕΚ) στην εργασία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική επένδυση που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας προσωπικά και επαγγελματικά. Στην πραγματικότητα, η αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση οικονομικών ανισοτήτων και ανισοτήτων που προκύπτουν από τη διαφορά των δύο φύλων. Επιπλέον, η εκπαίδευση προάγει την οικονομική ανάπτυξη, επειδή παρέχει δεξιότητες που αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και το εισόδημα, καθώς επίσης βελτιώνει τη συνολική υγεία και τη μακροζωία μιας κοινωνίας.

Τείνουμε να σκεφτόμαστε την εκπαίδευση με πολύ γραμμικό τρόπο, πηγαίνοντας στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να μάθουμε νέες δεξιότητες, να μείνουμε ενημερωμένοι με τις νέες εξελίξεις και να αποκτήσουμε νέες γνώσεις που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.

Νομίζετε ότι είστε πολύ μεγάλοι ή δεν είστε πεπεισμένοι ότι το χρειάζεστε; Ας δούμε αν αλλάξετε γνώμη αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του άρθρου.

Τι είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ);

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση διαιρείται σε δύο ομάδες. Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Α-ΕΕΚ) πραγματοποιείται συνήθως σε ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο πριν οι μαθητές αρχίσουν να εργάζονται, λαμβάνει δηλαδή χώρα στην τάξη. Η ποιότητα αυτού του τύπου εκπαίδευσης ποικίλλει μεταξύ των χωρών και εξαρτάται από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και την οικονομία κάθε χώρας. Ο δεύτερος τύπος, επίσης γνωστός ως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση (ΣΕΕΚ) καθορίζει τις συνεχιζόμενες δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούν οι πολίτες μετά το Α-ΕΕΚ ή εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Τη ΣΕΕΚ είναι η πλειοψηφία της μάθησης που πραγματοποιείται σε ένα χώρο εργασίας.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό στοιχείο των συστημάτων διά βίου μάθησης, τα οποία εξοπλίζουν τους πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να υπερηφανεύονται για τη δουλειά τους και τους δίνει την αίσθηση ότι τα έχουν καταφέρει.

Γιατί είναι σημαντική η Επαγγελματική Κατάρτιση, ειδικά τώρα;

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση παρέχει στους μαθητές δεξιότητες σημαντικές για την προσωπική ανάπτυξη και αποτελεί βασικό στοιχείο των συστημάτων δια βίου μάθησης. Όταν εξοπλίζετε τον εαυτό σας με δεξιότητες γνώσης και ικανότητες όχι μόνο αισθάνεστε ότι είστε ενεργοί πολίτες, αλλά μπορεί να ενισχύσει την απόδοση και την ανταγωνιστικότητά σας στην αγορά εργασίας. Η συνεχής-ΕΕΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς, καθώς μπορεί να ενισχύσει την απόδοση των επιχειρήσεων, την έρευνα, την καινοτομία και την πολιτική κοινωνικής εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα ΕΕΚ που διέπονται από κοινωνικούς εταίρους, όπως συνδικάτα, επιτροπές και συμβούλια.

Η ΕΕΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας Covid-19, καθώς έχουν επηρεαστεί πολλές θέσεις εργασίας και τομείς εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει εντοπίσει σημαντικές γεωγραφικές διαφορές στη συμμετοχή, που κυμαίνονται από 15% έως περισσότερο από 70%, με το χάσμα πιθανότατα να αυξάνεται λόγω της εργασιακής κρίσης που οφείλεται στην πανδημία. Ταυτόχρονα, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους προετοιμάζοντας τους υπαλλήλους τους ή το ανθρώπινο δυναμικό τους για τη νέα πραγματικότητα με νέες ευκαιρίες ΕΕΚ.

Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους ανθρώπους τους και να τους προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης καθ ‘όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά ειδικά τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας.

Γιατί η κοινοπραξία MUC είναι σημαντική και τι θέλουμε να επιτύχουμε;


Κατά μέσο όρο, το 60% των εργοδοτών της ΕΕ με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους παρείχαν επαγγελματική κατάρτιση στους εργαζομένους τους τους τελευταίους 12 μήνες το 2005. Στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία, λιγότερο από το 40% των εργοδοτών το έκαναν. Ως κοινοπραξία προερχόμαστε από χώρες που παρέχουν μειωμένες ευκαιρίες ΕΕΚ στους υπαλλήλους και θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Νοιαζόμαστε για την επαγγελματική κατάρτιση των Δημοτικών Καθαριστών Αστικών Πόλεων (MUC), θέλουμε να δουν την αξία τους και να αισθανονται τη δύναμη ώστε να προστατεύονται από τους υψηλούς κινδύνους της εργασιακής τους φύσης. Το μάθημά μας θα βασιστεί στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις οποίες θα κατανοήσουμε από τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μας φάσης. Ελπίζουμε ότι η προσέγγιση αυτού του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους οργανισμούς για την ανάπτυξη σχετικών ευκαιριών ΕΕΚ για τους υπαλλήλους τους.


Ας βάλουμε πρώτα τους ανθρώπους! Είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο για μας.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  1. https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en

  2. https://www.cedefop.europa.eu/files/5533_en.pdf

  3. https://www.globalcitizen.org/en/content/poverty-education-satistics-facts/

  4. https://www.rwjf.org/en/library/research/2014/04/why-education-matters-to-health.html

  5. https://www.oxfam.org/en/research/power-education-fight-inequality