Εκπαιδευτική Ενότητα 3 Αλφαβητισμός Υγείας και Προαγωγή Υγείας

Last updated: 8 Ιουνίου, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Εκπαιδευτικής Ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

    • Κατανοήσετε τι είναι ο αλφαβητισμός υγείας
    • Μάθετε να αναζητάτε και να βρίσκετε πληροφορίες ενεργά σχετικά με την υγεία σας από αξιόπιστες πηγές
    • Ενδυναμώσετε τον εαυτό σας να παίρνει αποφάσεις που είναι καλές για την υγεία σας και να αλλάξει ανθυγιεινές συμπεριφορές
    • Αναγνωρίσετε τη σημασία του επαρκούς ύπνου, της σωματικής δραστηριότητας και άλλων υγιεινών συμπεριφορών
    • Καταλάβετε τη σημασία της υγιεινής διατροφής στην καθημερινή σας ζωή

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled